Övning 2 - testa dig enligt Gardners teori

Gör ett enkelt test av din intelligens enligt Gardners teori på Lernias hemsida. Rangordna intelligenserna från 1 till 9 utifrån hur du uppfattar dig själv.

1
2
3
4
5
6
7
8
9